THỨ 7, NGÀY 21-04-2018
Khoa Học Công Nghệ

Tại sao lại nói Internet of things (IoT) là quan trọng cho người kinh doanh ? Vì tương lai là đây chứ đâu !

IoT đã và đang trở thành một xu hướng tất yếu, không chỉ cho cộng đồng mà còn cả các doanh nghiệp. Ai là kẻ thức thời, người đó sẽ thành công. Sự bùng nổ về cuộc cách mạng 4.0 đã khiến cụm từ Internet of Things hay Vạn vật kết nối Internet trở lên...