THỨ 7, NGÀY 21-04-2018
Chứng khoán

ĐHCĐ STK : Đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 26%, đẩy mạnh công tác IR để tăng thanh khoản cổ phiếu

TDĐC – Sáng 17/04/2018, KS Windsor Plaza – Tp.HCM đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP Sợi Thế Kỷ (mã STK) . Tại ĐHCĐ CTCP Sợi Thế kỷ (STK), ông Đặng Triệu Hòa – Chủ tịch HĐQT cho biết quý I/2018, lợi nhuận của Công ty ước đạt 40 tỷ đồng,...